Niszczymy konkurencję cenami!

Program do wystawiania faktur, rachunków, paragonów, prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałt oraz do prowadzenia magazynu - DUMPINGOWIEC - procedura zakupu - Zapoznaj się z programem!w przygotowaniu
Podmiot prowadzący sklep:
DUMPINGOWIEC
Przemysław Rokicki
81-736 Sopot, ul.Wł.Łokietka 47d/16
NIP: 585-135-80-17


Działałność prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji DG dokonanego przez Prezydenta Miasta Sopot, pod numerem 16888

Zwrot towaru zakupionego: Zakupiony program nie podlega zwrotowi, dystrybuowany jest on w formie elektronicznej,
użytkownik wykupuje usługę w postaci udzielenia licencji, otrzymuje po zakupie kod aktywacyjny (i w tym momencie
udzielona zostaje licencja) nie ma więc technicznej możliwości zwrotu takiego towaru ponieważ w momencie zakupu i otrzymaniu
kodu zostaje wykonana usługa, której nie da się cofnąć. Użytkownik może odstąpić od umowy niezwłocznie po zakupie zanim
otrzyma kod aktywacyjny, należy się w tym celu szybko skontaktować telefonicznie z sprzedającym ponieważ może się zdarzyć
sytuacja, że w czasie składania drogą elektroniczną oświadczenia użytkownik otrzyma kod aktywacyjny. Odstąpić od umowy mogą
osoby nabywające program dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W przypadku gdy kupujący ma problem z aktywacją programu można złożyć reklamację.
W tym celu proszę o informację na e-mail wraz z wklejonym kodem aktywacyjnym oraz loginem użytkownika.
W przypadku gdyby się okazało, że dany kod jest nieprawidłowy - co nigdy się nie zdarzyło - zostanie niezwłocznie wygenerowany nowy.
Istnieje także możliwość aktywacji programu przez sprzedającego po uprzednim wysłaniu mu kopii bazy
(jeżeli kupujący chce aktywować demo, do którego wpisał już dane) lub bez kopii bazy aktywacja na czystej bazie.
Wówczas użytkownik otrzyma do załadowania do wersji demo kopię bazy aktywowaną.